You are currently viewing Рекламни техники за целеви аудитории

Рекламни техники за целеви аудитории

Творческите техники за реклама са средства за комуникация, които професионалистите използват, за да привлекат вниманието, да ангажира умовете, да задейства емоции и да променят обществените възприятия. Тези стратегии в рекламата предполагат, че ще доведат повече последователи и клиенти на бранда. Обикновенно убеждението става на основата на психологични въздействия, познавайки навиците на целевата аудитория. Ето и едни от най използваните техники за убеждаване.

1.ефектът на групата

Когато някой прави нещо основно, защото другите го правят.

Подходът за рекламна кампания се фокусира върху убеждаването на потребителите, че всеки един от тях е единственият човек, който не е използвал или закупил продукта. Тези реклами предполагат, че потребителите пропускат нещо, което останалата част от населението се наслаждава, като не купува този продукт.

2.емоционален апел

предизвикване на определени емоции, като вълнение, тъга или страх у зрителите

Исторически, хората са признали шест основни емоции: щастие, изненада, уплаха, отвратеност, яд и тъга. Въз основа на тези категории, маркетинг специалистите използват емоциите, за да стимулират връзката и осведомеността за продукта или услугата.

3.хумор в рекламата

Много от най-запомнящите се рекламни кампании използват хумор

Хората обръщат повече внимание на хумористична реклама, отколкото на фактическа или сериозна. Обикновенно при тези реклами се използва оригиналност и остроумност. В съчитание със забавното се получава запомняща се комбинация която зрителите биха споделили с удоволствие.

4.Блестяща общност

е тясно свързана с високо ценени концепции и вярвания на хора присъединени към общности и каузи.

Призовава се на базата на солидарност и сплотеност за дадена кауза. Както към патриотизъм и желание за мир, свобода, слава и чест. Тези техники предполагат одобрение от зрителите без осъждане, просто защото са част от дадена общност.

5.обикновенни хора

Показва обикновените хора, които използват или подкрепят продукт или инициатива

По този начин рекламата предава на аудиторията чувство на доверие и комфорт, като вярва, че бранда и публиката споделят общи цели и биха били съгласни с предложеното решение. Пропагандата действа на широка таргет група, тъй като по големия процент от обществото би се разпознал, като част от обикновенния потребител.

6.ендорсмънт

е форма на реклама, която използва известни личности, които имат признание, доверие, уважение и информираност сред хората.

Рекламодателите и клиентите се надяват, че подобно одобрение от известна личност ще повлияе благоприятно на купувачите които и подръжават.

7.сравнение в рекламата

Това е маркетингова стратегия, в която продуктът или услугата на една компания се представят като по-добри в сравнение с конкурентните.

Сравнителните реклами могат да бъдат или косвено, или пряко сравнителни, положителни или отрицателни, като се стреми да свързват или диференцират двете конкурентни марки.

8.Оферти за ограничено време

Хората са склонни да искат нещо повече, ако вярват, че няма да могат да ги получат по-късно или, че само няколко избрани души могат да получат елемента.

Поради тази причина рекламодателите често използват оферти за ограничено време, като например казват, че остават само няколко елемента или се заявява, че даден артикул може да бъде закупен само за определен период от време.

9.двусмисленост в рекламата

Многозначителност в рекламата се използва визално и чрез слогани, като се цели да се привлече внимание с двойна сила

Понякога рекламодателят умишлено прилага двусмислие – да интригува и асоциира. Когато една реклама използва лозунг или фраза с множество значения, тя се запаметява по сугурно в съзнанието на зрителя.

10.Ефект на Зейгарник

Същността на ефекта Зейгарник е непълнота. Когато нещата останат непълни, ние се чувстваме неудобно и вниманието ни остава привлечено, докато не намерим някакво решение.

Когато в едно маркетинг решение се използва история която е незавършена тя привлича вниманието на потенциалния клиент, като го държи заинтересуван за продължението. Това може да стане като рекламата се обвърже с линкове към развръзката или чрез разкриване на малки парченца от пъзела в различни моменти.

11.Ефект на изолацията

Ефектът на изолацията, предполага, че когато са представени множество хомогенни елементи и един от тях се различава от останалите, е по-вероятно да бъде запомнен.

Този ефект е известен още като Фон Ресторф ефект. Изолиране на продукри и слогани на едноцветен фон или отделяне на цитати в текста с друг цвят са често срещани примери от тази техника.

12.секс апел

Сексуалността е използвана за пропаганда от зараждането на промотирането и рекламата

Секс апел може да се прилага и в най нестандартни форми дори и за реклама на продукти без допирни точки със сексуалността.

13.Причина и следствие

Тази техника се прилага, като се представя проблем на който решението е рекламирания продукт.

Доста често потребителите дори не осъзнават, че тези проблеми съществуват, докато не се информират от рекламата.

14.индивидуалност

Отнася се се към желанието на потребителите да са различни; противоположността на ефекта на групата

Потребителите показват собствения си стил, или се противопоставят на това, което другите използват. Обикновенно те възприемат продукта като уникален и стилен.

15.преувеличаване

когато основната идея, която се представя се преувеличи до крайност, отвъд разума и реалността

Когато се използва техниката на преувеличаване се подчертават определени характеристики на продукта и по този начин се засилва въздействието върху сетивата на клиента.

16. Шокиращ ефект

Това е вид реклама, която съзнателно, вместо неволно, стряска или обижда публиката, като нарушава нормите за социални ценности и лични идеали.

Шок рекламата се използва предимно от причини или проблеми, за които общественото мнение трябва да бъде осъдено. Тя може да се използва ефективно за намаляване на елементарно поведение, създаване на шум и предаване на социални проблеми.

17. слоган или запомнящо се мото

действията (обикновено незаконни) на рекламни стоки, които са очевидна сделка, с намерение да заместят по-нисши или по-скъпи стоки.

Слоганът е кратък, закачлив начин за обобщаване на идеите на марката или свързване на продукта с идея. Лозунгите могат да се използват като натрапчив начин да помогнат на потребителите да си спомнят за продукта.

18. подреждане

Подреждането в рекламата включва представяне на списък от качества или причини, които говорят в полза на продукта. Това понякога е известно и като полуистини, или едностранчивост, защото характеристиките които се изтъкват са само една част от концепцията.

за вашата рекламна кампания

Marinova-design.com предлага пакет от услуги от които може да се възползва Вашия бизнес. За Габрово и градове от цяла България!