You are currently viewing Основни аспекти при маркетинг на съдържанието

Основни аспекти при маркетинг на съдържанието

Както Джефри Зелдман отбелязва „Съдържанието предхожда дизайна. Дизайнът в отсъствието на съдържание не е дизайн, а декорация“. Но кои аспекти от съдържанието са важни за бизнеса и защо е нужна стратегия за оптимизиране на информацията.

Какво е маркетинг на съдържанието

Управление на съдържанието е форма на маркетинг, фокусирана върху създаването, публикуването и разпространението на съдържание за целева аудитория. Често се използва от бизнеса, за да:

-Привличайте вниманието и генериране на потребители
-Разширяване на клиентската база
-Генериране или увеличаване на онлайн продажбите
-Увеличаване на осведомеността и доверието за фирмата
-Създаване на онлайн общност от потребители

Маркетингът на съдържанието привлича перспективи и превръща перспективите в клиенти, като създава и споделя уместно съдържание. Също така помага на компаниите да създават устойчива лоялност, предоставя ценна информация на потребителите и създава желание за закупуване на продукти от компанията в бъдеще. На кратко, той изгражда доверие и разбирателство с публиката.

Основният фокус трябва да бъде нуждите на потенциалните клиенти или клиентите. След като фирмата е идентифицирала нуждите на клиента, информацията може да бъде представена в различни формати, включително новини, видео, електронни книги, инфографика, бюлетини по имейл, казуси, ръководства с въпроси и отговори , снимки, блогове и др. Съдържанието трябва да бъде постоянно актуализирано и допълвано, за да повлияе на поведението на клиентите.
Ето и основните аспекти по които се работи за да се създаде успешно съдържание за бизнеса:

1. Дефиниране на цел и сегменнтиране на потенциални целеви клиенти

Целта определя стратегията. Първото нещо с което се започва е дефиниране на профила на клиента и сегментиране по неговите особености. В последствие това ще определи стила и каналите по които ще достигнете до потребителя. Определянето става като се изгради профила на клиента по определени параметри:

Географско положение – региони, климат, население, транспорт, инфраструктура…
Демографски особености – възраст, пол, националност, заетост, образование, семейно положение…
Психология – начин на живот, социално положение, лични убеждения, интереси …
Поведение – навици, лоялност, потребителски статус, търсени ползи…

2. Начертаване на план за основната дейност на фирмата и какво предлага на пазара

Това са основни въпроси за създаване и управление на съдържанието на компанията.
Основна дейност – Описание на основната дейност на компанията трябва да фигурира на много места в съдържанието. Дали се занимава с продукция, услиги или други дейности, фирмата трябва да се опише в текста с всички характеристики за бранша. Хобаво е да има синтезиран текст и разширено пояснение.

Начин на предлагане – Начините по които бизнеса достига до потребителя, дали чрез онлайн магазин, дистрибуция, бизнес до бизнес, продажба директно на клиенти, магазини, търговия на едро или друго. Трябва да има и пълна информация за доставка, време и цени за изпълнение. Колкото по-пълна и точна информация предоставите, толкова по-малко ще се ангажирате с телефонни разговори и имейли за обяснения.

Спецификация на продуктите или услугите – Какво и как се произвежда, видове, описания, как се процедира при прилагане на услугите и всички останали спецификации които биха помогнали на потребителя. Всяка информация е улеснение при експолатацията и в същото време спомага за решението на купувача. В обясненията могат да се включат формати за изтегляне, видеа, снимки, инфографики, сравнения и други.

Фирмена база – Много от фирмите в днешно време залагат на пълна прозрачност и споделят подробности за дейноста си. Това от силен маркетинг инструмент, тъй като създава впечетление на стабилност и изгражда доверието. В тази информация могат да се включат наличност на бази, съоражения, машини, офиси, сгради, всичко с което разполага фирмата за процеса на създаване и предлагане на продуктите.

Служители и фирмена общност – Служителите са като семейство за фирмата. Те са свързващото звено между продукцията и клиента. Като неизменен ресурс те създават и усещането за истинност и човешко отношение. Затова в съдържанието е полезно да има и истории свързани със служители и личните им качества. Могат да се включи и информация за отделите, доставчиците, партньорите и всички поддръжници на компанията. Това създава фирмената общност.

Постижения и история – Винаги е хубаво ако можете да се похвалите с нещо. Информация за бизнес участия, съревнования, сертификати и дуги такива свързани с дейността постижения. На първо място тази информация увеличава доверието към фирмата и създава привърженици. Тук може да се добави и описание на историята на бизнеса през годините и какви са постиженията по пътя.

Мисия – Бъдете прозрачни за фирмените цели! Колкото по директни сте с клиентите толкова по-голяма лоялност ще придобиете. Мисията на компанията може да е в дългосрочен план обвързана с опазване на околната среда, с продуктови иновации, с обучения, популяризиране и др.

Контакти – Контактите с фирмата и служителите трябва да са неизменна част към всяко съдържание.  На всички опечатани материали, уеб страници, рекламни съобщения, начина на свързване трябва да е ясен и достъпен от пръв поглед. Понякога само лого и уеб страница са достатъчни като препратка.

3. Проучване на пазара

Успешните фирми имат широки познания за потенциалните си клиенти и конкуренти. Пазарното проучване е процесът на събиране на информация, която ще внесе яснота за това как хората, на които се надявате да продадете, ще реагират на вашите настоящи или потенциални продукти и услуги.

Проучването може да бъде оригинална информация, събрана чрез вашите собствени усилия, за да отговори на конкретни въпроси. Тази информация обикновено се събира чрез проучвания, наблюдения или експериментиране.

Друг вид проучване използва съществуващите ресурси като фирмени записки, публикации, казуси и книги и прилага информацията, за да се отговори на въпросите. Целта на всяко проучването на пазара е да се снабдите с информация, от която се нуждаете, за да направите информирани бизнес решения за стартиране, иновации, растеж и маркетинг микс:

Продукт – Подобрете продукта или услугата си въз основа на констатациите за това, което вашите клиенти наистина искат и имат нужда. Съсредоточете се върху функционалност, външен вид и обслужване на клиентите или гаранции.
Цена – Определете цена въз основа на популярните маржове на печалба, цени на конкурентите, възможности за финансиране или цената, която клиентът е готов да плати.
Позициониране – Решете къде да настроите и как да разпространявате продукт. Сравнете характеристиките на различните места и стойността на пунктовете за продажба (на дребно, на едро, онлайн).
Промоция – Разберете как най-добре да достигнете до определени пазарни сегменти (тийнейджъри, семейства, студенти, професионалисти и т.н.) в области на рекламата и публичността, социалните медии и брандирането.

3.1 Проучване на тенденции, иновации

Проучването допринася до голяма степен и при изготвянето на успешно съдържание, уеб дизайн и печатна реклама. Прилагането на изпитани методи при дизайн на навигации, потребителски интерфейс, оформление на банери, позициониране на текст и тенденции допринася до по висок процент на реализация на целта.
При изследване на различни проучвания можете да избегнете грешките които са превени при други специалисти и да се наблегнете на функционалноста на съдържаието. Например какви методи да използвате за фокусиране на вниманието на потребителя, защо опростения дизайн е по функционален, как давайки по малък избор на потребителя той решава по-бързо и сигурно на какво да се спре, защо някои формати са използвани повече от други и т.н.

Тенденции – проучване на тенденциите за дизайн за дадената ниша, идентичност, уеб дизайн, печатни материали
Позициониране на елементи – изследване на най добрите практики за функционален интерфейс и планиране на основните елементи които могат да се включат в проекта.
Какво се предлага от конкурентите – разбор на информацията за основните конкуренти
Иновации – какви модули и джаджи могат да се вкарат в съдържанието за да се улесни потребителския опит.

4. планиране на формати на съдържанието

Идеите за прилагане на съдържание са многобройни и всеки формат е техника за подобряване на потребителския опит.

5. подготвяне на основна база съдържание което ще се използва на всички бизнес връзки и платформи

Всяко съдържание трябва да има и синтезиран вариант. Той обикновенно се представя под формата на презентация като се подчертава основнита мисия и цели на информацията. Изготвянето на основни активи от съдържание е от голяма помощ за бизнес комуникацията и последователноста на визуалното представяне на фирмата. Когато го имате на лице е лесно прилагането при записване в различни онлайн каталози, бизнес участия, блог публикации, рекламни банери и други. В моята практика съм установила следните аспекти за основна база на съдържанието:

Лого – налично лого в различни размери и формати за прилагането му на различни платформи.
Идентичност – фирмения стил си има определени параметри на ползване на шрифтове, цветове и форми които трябва да са описани в лесно за употреба ръководство.
Снимки – Основните презентационни снимки или илюстрациии на съдържанието трябва да присъстват като визитна картичка на всяка платформа. Затова е хубаво те да са подготвени, обработени във фирмения стил готови за използване.
Текст, описания – Основни кратки текстове за описания на продукти, мисия на фирмата, представяне на основното производство и тн. са също активи които се пофтарят на различните платформи.
Презентации – в електронен вид или отпечатани презентациите могат да се използват при директен маркетинг или като кратко обобщение на фирмените ценности.
Бизнес документи – визитки, формуляри, фактури, бланки, пликове, продуктови етикети, това са активи които се изолзват ежедневно при бизнес комуникациите.

6. Стратегия на съдържанието за фирмен сайт

Какъвто и бизнес да развивате фирмения уеб сайт е основната платформа за съдържание. Маркетинг стратегията за уеб съдържание фундаментално включва:

Платформа за изграждане – избора на платформа за изграждане включва претеглянето на функциите, които тази платформа предоставя. Една от най използваните платформи е Уордпрес, която предоставя всички функционалности и база за кретивност и персонализиране на уеб сайта.

Структура на сайта – Има едни основни страници които е хубаво да се включат при планирането на съдържанието, тъй като потребителя обича познати структори и начини на изплозване. Това са страници като ‘Начало’ – ‘Услуги’ – ‘Контакти’ – ‘За нас’ – ‘Продукти’ – ‘Процес’ и добре познатите заглавни ленти с менюта и форми за попълване. От там нататък всеки бизнес изисква различен начин на прилагане на информацията според спецификациите.

Интерфейс – Итерфейса на сайта е свързан с оформлението на снимковото и текстово съдържание, навигациите и фокусирането на пътя по който потребителя минава за да достигне до крайната цел. За успешен уеб дизайн се взима под внимание големината на елементите, контраста между цветове и елементи, ясни и точни заглавия, бутони за навигация, имплементиране на различни формати и т.н.

Текст – Текстовото съдържание се създава по няколко основни линии. Първо трябва ясно и точно да описва продуктите, услугите и мисията на фирмата така, че да е лесно за проследяване от заинтересуваните. На второ място трябва да включва основни ключови думи и фрази за оптимизиране на търсачките в интернет. И не на последно място заглавията и кратките описания на навигациите трябва да филтрират най-важната информация преди потребителя да избере да я прочете.

Снимки – Селектирането на фотографии, илюстрации и дизайн елементи трябва да отговаря на стила на фирмата и да обрисува ясно текста за който се отнасят. Високото качество на изображението допринася за избора на потребителя.

Графично оформление – Графичния уеб дизайн е от голяма важност за баланса на всички елементи – фирмен стил, текст и снимки.

Адаптивност – Фирментите сайтове трябва да се адаптират и за различни мобилни устройства, тъй като голяма част от потребителите използват мобилните си телефони за сърфиране.

Екстри – Всеки бизнес има специфични услуги и начин на прилагането им. За оптималното използване на съдържанието понякога се налага имплементиране на продуктови филтри, форми за попълване, пдф за изтегляне, плъгини, начини на пазаруване…

Оптимизация на търсачките СЕО– Оптимизацията на сайта се извържва по време на създаването като се вземат под внимание текста, връките, мета дата, навигации и др.,

Поддръжка – обновяване на банери с промоции, допълване на текстови описания, оптимизиране потреблението и търсенето, рекламни кампании на кросплатформи с целеви страници, блог публикации и други.

7. дигитален маркетинг

Дигитален маркетинг е метод за реклама чрез публикуване на онлайн социалнини платформми като се прилагат методи за задържане на вниманието и привличане на лоялни последователи. Основните инструменти са:

Социални медии – присъствието на фирмата в социалните профили допринася за интернет маркетинга за популяризиране. Не случайно се използва като неизменен маркетинг инструмент. При публикуване на съдържание в тези профили трябва да се плануват темите които искате да споделите, как да представите фирмената дейност, как да започнете диалог с потребителя, как да го заинтригувате така че да сподели постовете ви, как да направите уместна връзка с фирмените страници и крайната цел за закупуване на продукта или използване на услугата…

Блог – управлението на фирмен блог също изисква солидно планиране. Категории, теми, връзки със съдържанието, сео ключови думи, вдъхновение

Нюзлетър – база данни с имейли, синтезиране на най важната информация и оформянето и в привлекателен за окото дизайн

Други – форуми, онлайн каталози…

8. печатен маркетинг

Печатните материали са активи на фирмата, с които се рекламира, презентират и разпространяват идеи, затова трябва да се предвидят в плана за съдържанието.

Каталози – ако предлагате продукти или услуги, фирмения каталог е едно от първите печатни издания
Рекламни материали – рекламни материали като дипляни, брошури, банери, плакати са винаги нужни за фирмени участия и рекламни кампании
Брандирани подаръци – това са неща като химикални с фирмено лого, тефтери, папки, чантички и други материали с отпечатано фирмено лого и информация
Презентации – презентациите са представителна извадка от цялостното съдържание. При тях важи правилото – ‘колкото по-кратко, толкова по-съществено’.
Външна реклама – вземане на решение за рекламно съдържание на различни публични места може да бъде ползотворно. Като пример на превозни средства, билборди, плакати, спирки, витрини и други.

9. определяне на бюджета и звената за инвестиране в маркетинг и реклама

Определянето на бюджета е част от стратегията. Когато инвестирате в съдържание, възвращаемоста става по бавно, но затова пък устойчива във времето.
Правилно би било, бюджета да се разпредели по метода на приотизиране, като се засегнат първостепенните нужди на бизнеса.

10. маркетинг план - бланки за изтегляне A4

– Маркетинг на съдържанието на фирмен уеб сайт
– Поддръжка на съдържанието за социални мрежи
– Планиране на съдържанието за блог публикации
– Създаване на Нюзлетър кампании
– Фирмени печатни материали
– Календар на съдържанието