ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
Следните общи условия се отнасят за всички услуги, предоставяни от Маринова Дизайн.

ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА
По запитване Маринова Дизайн ще изпрати на клиента писмена оферта или оценка по електронна поща. За да приеме офертата, клиентът трябва да подпише и добави дата към офертата и да върне сканирано копие по електронната поща.
Поръчка за дизайн или други услуги, предлагани от Маринова Дизайн, потвърден по електронна поща, се счита за приемане на тези условия, които са свободно достъпни на www.marinova-design.com

ПРОЦЕС НА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗМЕНЕНИЯ И ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Маринова Дизайн ще предостави на клиента презентация с дизайнерски решения на различни етапи от процеса на проектиране на заданието.
Клиентът се съгласява да бъде на разположение, за обсъждане или одобрение на предложените решения от Маринова Дизайн. Всяко закъснение ще удължи времето на изпълнение.
Ако са представени различни дизайни и един е избран за вашия проект, само това решение ще бъде предоставено от нас като изпълнение на договора. Всички останали проекти остават собственост на Маринова Дизайн, освен ако не е изрично договорено писмено.

Когато окончателния вариант е завършен Маринова Дизайн ще изпрати по електронна поща пдф презентация на това какво клиента ще получи след привеждане на окончателното плащане.
Всяко указание, дадено от Маринова Дизайн за времето на изпълнение на проекта, трябва да се счита от клиента за приблизително. За започване на проекта са счита датата на плащане на 50% депозит от сумата на приетата оферта.

ТАКСУВАНЕ
Цените за дизайнерски услуги, ще бъдат посочени в писмената оферта, която се предоставя на клиента. При приемането и съгласяването с офертата и приемайки Общите Условия, клиента се съгласява на плащане от 50% от сумата в офертата.
Освен ако не е договорено друго с клиента, всички услуги предоставени от Маринова Дизайн изискват авансово плащане в размер на минимум 50% от сумата на офертата преди стартиране на проекта. Останалите 50% от офертата ще бъдат дължими след завършване на проекта и преди получаването на крайните файлове.
Ако по време на проекта бъдат поискани допълнителни услуги, извън офертата, на клиента ще бъде предоставена допълнителна оферта, покриваща тези услуги, като отново се изисква заплащане на минимум 50% от сумата.

Допълнителните такси от онлайн библиотеки или подизпълнители, включително, но не само изображения, лицензи за шрифтове, хостинг, домейн, печатарски услуги, кодиране и т.н., трябва да бъдат платени отделно по време на процеса на проектиране. Плащането може да се извърши директно от клиента с доставчика на тези услуги или продукти.

Таксите за проектиране не покриват предоставяне на работни файлове с източник на дизайнa, включително, но не само indd, psd, AI, PNG и др. Ако клиентът изисква тези файлове да бъдат прехвърлени на друг дизайнер, те ще бъдат обект на отделна оферта.
Клиентът се съгласява, че промените, които иска да се извършат след предаване на окончателния резултат се таксуват отделно.
Клиентът също така се съгласява, че Маринова Дизайн не носи отговорност за промени, направени от трети лица, преди или след публикуването на дизайна.

ЗАПЛАЩАНЕ
Клиентът ще получи проформа фактура с данните на банковата сметка за авансовото плащане. След завършване на проекта клиента ще получи фактура за оставащото плащане.
Публикуването или предоставянето на крайния резултат, от Маринова Дизайн, може да не се извърши преди да бъде преведена сумата по фактурата.

ПРЕДАВАНЕ НА  ПРОЕКТ И АВТОРСКИ ПРАВА
Маринова Дизайн ще предостави  на клиента само файловете и форматите както са описани в офертата, без работните файлове ако това не е уговорено отделно.
Авторското право се запазва от Маринова Дизайн върху всички дизайни, включително текст, картини, идеи, графики и илюстрации, освен ако не е договорено специално с клиента.
Ако клиента предостави текст, изображения и други данни на Маринова Дизайн за включване в уебсайта на клиента или друг носител клиентът декларира, че притежава съответните авторски права и / или търговска марка. Собствеността на такива материали ще остане на клиента или на законния собственик на авторски права или запазена марка.

Клиентът се съгласява да освободи от отговорност Маринова Дизайн от всякакви искове, произтичащи от това, че клиентът не е получил всички необходими авторски права и / или други необходими разрешения.
Всякакви дизайни, изображения или текст, предоставени и / или проектирани от Маринова Дизайн от името на клиента, ще останат собственост на Маринова Дизайн, освен ако не е уговорено друго в писмен вид. Лиценз за използване на материала за авторски права се предоставя на клиента само за проекта, определен в офертата, а не за друга цел.

Клиентът може да поиска писмено от Маринова Дизайн необходимото разрешение за ползване на материали (за които Маринова Дизайн притежава авторското право) под форми, различни от тези, за които първоначално е била предоставена, и Маринова Дизайн може по свое усмотрение да го предостави срещу допълнително заплащане.
Всеки софтуер, код, плъгин или друг материал от трета лица, използван в уеб или друг проект, остава собственост на създателя, а всички текущи лицензионни такси или такси за ъпгрейди са отговорност на клиента, а не на Маринова Дизайн.

ДИЗАЙН КРЕДИТИ
Клиентът се съгласява да позволи на Маринова Дизайн да постави връзки за контакт върху електронни на печатни материали, реклами и / или връзка към сайта на Маринова Дизайн. Това обикновено е под формата на малко лого или ред от текст, поставен в долната част на страницата.
Клиентът също така се съгласява да позволи на Маринова Дизайн да използва завършените проекти на уебсайта и в публичните си профили за демонстрационни цели.

АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА
Анулирането на поръчка може да бъде направено първоначално по телефона, след което Маринова Дизайнще се нуждае от официално уведомяване в писмен вид по електронна поща. Клиентът ще бъде фактуриран за цялата извършена работа, надхвърляща невъзвръщаемия депозит. Остатъкът от дължимата сума трябва да бъде изплатен в рамките на 14 дни.
Ако работата не надвишава сумата на платения депозит, разликата ще бъде възстановима само ако отмяната е направена 7 дни след сключването на договора. В противен случай депозитът не се възстановява.

ДОПЪЛНЕНИЕ
Маринова Дизайн не дава никакви гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, за всички услуги, които доставя.
Въпреки че са предприети разумни стъпки, за да проучване на материалите, и доставчиците, не поемаме отговорност за ефективността или качеството на материалите или за последващите загуби, произтичащи от техния неуспех. Клиентът се съгласява да не държи Маринова Дизайн отговорен за такива загуби или щети. Всяка претенция срещу Маринова Дизайн ще бъде ограничена до съответните такси, платени от клиента към Маринова Дизайн.

ОБЩО
Тези Общи условия заменят всички предишни Общи условия, разпространявани под каквато и да е форма. Маринова Дизайн си запазва правото на промени по всяко време и без предизвестие.