Рекламни техники за целеви аудитории

Творческите техники за реклама са средства за комуникация, които професионалистите използват, за да привлекат вниманието, да ангажира умовете, да задейства емоции…